Дизайн на лого и уебсайт за: https://silviagem.com/