fbpx

Дизайн на лого и цялостен брандинг:

Rapias e център за деца, който организира различни обучения под форамата на игри. Обученията са свързани с физически умения и упражняване на различни нестандартни спортове и умения, които се практикуват предимно на открито.