Дизайн на лого FireLap


Дизайнът на логото представя жена, която танцува с огън и прави различни трикове, фокуси и ексепименти с огън и огнени предмети.


Leave a Reply

Your email address will not be published.